top of page

Branndokumentasjon og brannvernledelse

Branndokumentasjon:

Det stilles strenge krav til eier og brukers systematiske brannvernarbeid og dokumentasjon av dette. Vi leverer komplett web basert branndokumentasjon med avvikregistrering og oppfølging.

Norik web basert brannbok sørger for at all dokumentasjonen er samlet på ett sted. Brannboken er enkel i bruk og det kan lastes ned app for bruk på telefon eller nettbrett. Vi sørger for full opplæring og vedlikehold av boken.

Brannvernledelse:

Trenger Dere bistand til brannvernledelse, kan vi skreddersy et opplegg for dette. Dette kan være alt fra en liten jobb til større omfattende arbeider. Mye av brannsikkerhet handler om risikovurderinger. Dette kan vi bidra med å sette i system.

abisair.png
bottom of page