top of page

Kontroll og service av brannslokke utstyr

Vi tilbyr kontroll og service av alle brannslokkere/brannslanger etter NS 3910/ NS EN 671-3 standarden.

Cacus Brannsikkerhet AS satser på miljø og har med det opprettet  eget slokkeverksted for service og refylling av brannslokkere.

Vi utfører kontroll av slokkemateriell ute hos kunden og utbedrer eventuelle avvik på stedet. Dette sikrer at brannobjeketet opprettholder brannsikkeheten.

Vi utfører også trykktesting og fylling av Co2 beholdere.

Bolig:

Forskrift om brannforebygging §7 som omfatter slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig, krever at eieren minst skal sørge for at slokkeutstyr er av rett type og som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e)  annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

§ 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

slokkeutstyr.jpg
logoraadet.png
bottom of page